מַשׁלִים

המידע אינו מהווה תחליף לקבלת טיפול רפואי על ידי רופא מורשה. אתה יכול להחליף את העצה של רופא / או רוקח בכל מקרה. נוסף, את התוכן של אתרים אלה אינם מסוגלים לעשות אבחנה באופן עצמאי או להתחיל טיפולים . לא את המידע או המידע הנמסר חייב להיות מובן כהזמנה טיפול מסוים או לא – טיפול של מחלות אפשריות . האבחנה או הטיפול של מחלה או מחלה אחרת יכול להיעשות רק על ידי הייעוץ של רופא . המידע ומידע מחברים אחרים לא חייב להיות מובן כקריאה לטיפול עצמי עצמי- אבחנה של מחלה או מחלה אחרת לשארית .