допълнителен

Информацията не е заместител на медицинска помощ от лицензиран лекар. Можете да замени съвет от лекар и / или фармацевт при всички случаи. още, съдържанието на тези сайтове не са в състояние самостоятелно да се постави диагноза или да се започне лечение . Нито информацията, или предоставената информация трябва да се разбира като покана за специално третиране или не – лечение на евентуална болест . На диагностика или лечение на заболяване или друго заболяване може да бъде направено само от консултацията с лекар . Информацията и информация от други членове никога не трябва да се разбира като призив за самолечение и самостоятелно- диагноза на заболяване, или друго заболяване на останалите .