δωρεές

Πήραμε τις ακόλουθες δωρεές

Έτος 2016

ammount Λαμβάνοντας υπόψη για την ειδική χρήση για την υποστήριξη του έργου μας Ανάδοχος
5,00 € Δωρεά για την Merchandising κατάστημα στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη Rene Schäpers / Γερμανία