Дарения

Имаме следните дарения

година 2016

Ammount Като се има предвид за специална употреба в подкрепа на нашия проект спонсор
5,00 € Дарение за мърчандайзинг магазин в Босна & Херцеговина Rene Schäpers / Германия