Friends and Sponsors Donate or support the project to buy our high quality developers sets.

Vänner och Sponsorer Donera eller stödja projektet att köpa våra högkvalitativa utvecklare uppsättningar.

De Touch-Pincett projekt försök från början att få sponsorer och frivilliga att installera detta projekt på ett stabilt finans bas för att säkra en framtid. Huvuddelen av projektet bygger på frivilligt arbete men med omfattningen av kvalitetsorienterad hårdvara och mjukvaruutveckling. Din insats för att delta detta arbete kommer att resultera i bidrag för att hålla projektet vid liv.

Alternativt blir det snart möjligt att donera detta projekt med medel med hamnar att ditt namn kommer att lyssna på en egen donation sida. Vi kommer också att ompröva fallet om du vill att din donation för att hänvisa till något annat än ditt namn. från version 1 V1 av projektet den första uppsättningen vi kan erbjuda i en kvalitet som når typiska marknadspriser upp till 300 euro för denna uppsättning. Finans bas görs med en hel del privata insatser i vår 2 manufactorers, som sätter privata pengar i sina händer för att göra det möjligt att roll denna uppsättning bara 50.- euro och ge utvecklare och första supportrar en specialpris på 35.- euro för denna uppsättning, inklusive möjligheten att anpassa. Den första 10 Ställer gå gratis till utvecklare sponsras av Daniela Tocan. På detta sätt skulle vi kunna producera 20 Uppsättningar i förväg som måste säljas för att säkra nästa version.

Vi kommer att hålla er informerade om den här sidan när donationer accepterats.